BIP

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych

R E G U L A M I N
przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych dla pracowników
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku-Białej

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 1 ,im. Bohaterów Westerplatte
W Bielsku-Białej

instrukcja kasowa

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2011
z dnia 24 listopada 2011
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej

instrkcja obiegu dokumentów

Z a r z ą d z e n i e Nr 4
z dnia 25.11.2009 roku
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych

instrukcja inwentaryzacyjna

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W BIELSKU-BIAŁEJ

kontrola zarządcza

Zarządzenie dyrektora
Nr 20 z dnia 22.03.2011r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
systemu kontroli zarządczej

dokumentacja przebiegu nauczania

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ

Rada Pedagogiczna

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w B-Białej

regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1W BIELSKU-BIAŁEJ.

regulamin przyznawania dodaku motywacyjnego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU- BIAŁEJ

instrukcja przeciwdziałania nielegalnego finansowania terroryzmu

Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

regulamin wewnętrzny

regulamin wewnętrzny praw i obowiązków uczniówstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy